אינטרסים נסתרים גרמו לאיוולת; יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה ראש העיר חדרה מר צבי גנדלמן פעל נגד שדרוג המועדון לפגועי נפש בחדרה

ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן. באדיבות: עיריית חדרה

לאחר מסכת עינויים ארוכה שעברו בעלת הנכס והחברה המפעילה את מועדון התעסוקה לפגועי נפש בחדרה, במהלכה נלחמו בבירוקרטיה העירונית לקבלת היתרים להתאמת והשבחת המועדון כדי להטיב עם המטופלים, הביאה השופטת יעל וילנר קץ לסיפור; בהחלטתה פסקה נגד העירייה.

כתב: מיכאל מרטינזמאת: מיכאל מרטינז

05.01.2015 , 18:45


מיקום מבנה המועדון לפגועי נפש, רח הרברט סמואל 66 חדרה
מיקום מבנה המועדון לפגועי נפש, רח הרברט סמואל 66 חדרה

לאחר חודשים ארוכים בהם התנהלו מול גופי העירייה הרלוונטיים לאישור בקשת ההיתרים, לשמחתם ביום 11.10.15 קיימה מליאת הוועדה המקומית דיון בבקשה להיתר ובהתנגדויות הרבות שהוגשו לוועדה. בתום הדיון הוחלט על ידי חברי המליאה לאשר את הבקשה להיתר, תוך דחיית כל ההתנגדויות. עוד לא עברו מספיק מים בנהר, קיבלו בעלת הנכס והמפעילה מכתב שבו נאמר כי יו"ר הוועדה המקומית (מר צביקה גנדלמן) ביקש לקיים דיון חוזר בבקשה, נוכח "ריבוי כמות המתנגדים לבקשה".

הבינו בעלת הנכס והחברה המפעילה כי אינטרסים נסתרים גוררים אותם שוב למסדרונות העירייה, הרי ההיתרים אושרו ע"י הוועדה תוך כדי דחיית כל ההתנגדויות. המכתב שנשלח בשמו של ראש העיר משתמש באותן התנגדויות שנדחו, ע"י אותה וועדה, כדי להחזיר אותם לנקודת ההתחלה ולקיים דיון חוזר. לפי כך החליטו להגיש עתירה לבית המשפט.

ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן. באדיבות: עיריית חדרה
ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן. באדיבות: עיריית חדרה

בדיון שהתקיים ב-16.12.2015 בבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה שבו הוגשה עתירה ע"י העותרות: "חברת רענן השרון (2008) בע"מ" ו"גשר לקהילה תעסוקה בע"מ" שבה התבקש בית המשפט להורות על ביטול החלטת המשיבים: "הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה"  ו"יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה וראש העיר חדרה מר צבי גנדלמן", התקבלה החלטה הוגנת ע"י השופטת יעל וילנר שבה חייבה את עיריית חדרה לאפשר שדרוג ושיפור נגישות במועדון לפגועי נפש בעיר.

הערה חדה שהוסיפה השופטת יעל וילנרנדמה כי דווקא השבוע – בו חל היום הבינלאומי לשוויון לבעלי מוגבלויות, ראוי להזכיר לכולנו כי "פגועי הנפש הם בשר מבשרנו ומהווים חלק בלתי נפרד מהחברה ומהאוכלוסייה בכלל ובהתאם לתקנות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לשלבם בכל תחומי החיים והחברה"

כבוד השופטת יעל וילנר. תמונה: אתר בתי המשפט
כבוד השופטת יעל וילנר. תמונה: אתר בתי המשפט

הסיפור המלא ע"פ פסק הדין

  1. ביום 7.6.15 הגישו העותרות בקשה לוועדה המקומית לקבלת היתר בניה בנכס. במסגרת הבקשה ביקשו העותרות להתיר להן בניה הכוללת תוספת מעלית פנימית, בניית רמפה, שירותי נכים, שינויי פנים, ועוד. אדגיש כי הבקשה להיתר היא לתוספות ולשינויים בנכס הקיים ולשימוש המתנהל בנכס המותר על פי התוכנית החלה על הנכס (תוכנית מס' חד/מק/1001 ג'). מטרת הבקשה להיתר היא: שיפור נגישות ושיפור הנכס לטובת פגועי הנפש ולרווחתם בהתאמת הנגישות להוראות הדין.
  1. הוועדה המקומית נמנעה מלדון בבקשה ולהכריע בה בתוך שלושה חודשים מיום הגשתה (כמצוות סעיף 157 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק")), ולפיכך, דין העדר החלטתה כדין דחיית הבקשה. בהתאם, הגישו העותרות ערר לוועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה במסגרתו נטען כי ראוי היה לדון בבקשה ולקבלה. ערר זה תלוי ועומד וטרם התקיים בו כל דיון נכון להיום. בין לבין, ביום 11.10.15 קיימה מליאת הוועדה המקומית דיון בבקשה להיתר ובהתנגדויות הרבות שהוגשו לוועדה. בתום הדיון הוחלט על ידי חברי המליאה לאשר את הבקשה להיתר בתנאים, תוך דחיית כל ההתנגדויות. 
  1. ביום 21.10.15 קיבלו העותרות מכתב ממזכירת הוועדה המקומית המודיע להן על זימונן לדיון נוסף בבקשתן להיתר שיתקיים בישיבת מליאת הוועדה המקומית ביום 1.11.15. במענה לפניית ב"כ העותרות לוועדה המקומית בבקשה לדעת מדוע מתקיים דיון חוזר לאחר שהוועדה כבר דנה והכריעה בבקשה, נשלח לעותרות מכתב נוסף בו נאמר כי יו"ר הוועדה המקומית ביקש לקיים דיון חוזר בבקשה, נוכח "ריבוי כמות המתנגדים לבקשה". 

פסק דין 

בשים לב לכל האמור, יש לקבל את העתירה.

אני מורה על ביטול החלטת המשיבים מיום 21.10.15 לקיים דיון חוזר במליאה.

המשיבים יישאו ביחד ולחוד בהוצאות העותרות בסכום של 10,000 ₪. 

ניתן ביום ד' טבת תשע"ו, 16 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.

 

 

 


תגובת חבר המועצה מר אמיר ימין לכתבה:

"ראש העיר צביקה גנדלמן העביר בראשותו בוועדת תכנון ובניה החלטה להגדלת והרחבת ההוסטל תוך הטבה ליזם רונן כהן ופגיעה במסחר ובעיר, החלטה זו תוך ניגוד עניינים של היועצת שרוני שצירפתי חווד על כך וכן נציין כי היזם רונן כהן חתם בפרשיית סדן ישראל והמעצרים ערבות לאבא של שרוני, בנוסף אשתו של היזם בעלת השפעה בעירייה מתוקף תפקידה והיא בתבע בעירייה וראש העיר כנראה הבין את יחסי הכוחות והעדיף את האינטרס האישי של היזם המקושר על פני טובת העיר. אציין כי ראש העיר שיקר אותי ובפגישה אמר שהוא מתנגד להרחבת המעון ואולם במקביל הוביל את ההחלטה בוועדה לאשר את הרחבתו. "

האם אתה מתנגד להרחבה?

אני אמיר ימין כלל לא מתנגד להוסטל ומעולם לא התנגדתי לו, אלה טענתי שראש העיר מוביל מהלך תוך משחק כפול כאילו הוא לטובת העיר והמסחר, כאשר הוא בעצם לטובת היזם משיקולים זרים.

מי הם המתנגדים לשיפוץ והרחבת ההוסטל?

המתנגדים הם כ 150 בעלי עסקים ברחוב שמתנגדים. אציין כי אני מעיר על שחיתות לכאורה בעירייה בנושאים נוספים  ואף הגשתי התפטרות מהקואליציה שלבינתיים הוקפאה לבקשת ראש העיר שהבטיח שההתנהלות הלא תקינה תיפסק וזו גם הסיבה שביקש להביא את הבקשה של היזם להצבעה שוב, מאחר והמתנגדים לא הוזמנו להצבעה, היה כאן מחטף של גנדלמן. בנוסף כעת יש עוד דברים מוזרים שקורים בעירייה, כמו המינוי המיועד של שלמה בוזגלו לתפקיד בכיר כפי שטען שהובטח לו על ידי צביקה. אמרתי כבר לצביקה שלמרות המשמעת הקואליציונית איני יכול עוד להצביע בעד מה שקורה בעירייה.

מר אמיר מוסיף ואומר

"ביקשתי חומרים על מכרזים שבוצעו בעירייה למשל,  כבר 3 חודשים לא מעבירים לי והבנתי אף מחברי מועצה אחרים החברים בקואליציה שאינם יודעים מה קורה בעיר ומסתירים מהם חומר." אני לאחר מספר פניות לגבי התנהלות מושחתת בעירייה לכאורה שלא קיבלתי תשובות מתכוון לבקש לכנס ישיבת הנהלה דחופה ובה לקבל פרטים על מכרזים בעירייה. וכן על החלטות תמוהות ביותר שנתקבלו בוועדת תכנון ובניה.

מר אמיר חותם את דבריו:

אני מקווה שלאור הדברים אכן נצא לדרך חדשה של התנהלות שתביא את העיר למקום טוב יותר.

 

 


תגובת עיריית חדרה:

הוועדה המקומית אישרה את השיפוצים במבנה אולם לאור דרישת שכנים, הסכים ראש העירייה לכנס עוד ישיבה ולדון בהתנגדויות. על ההחלטה הזאת הוגשה העתירה שהתנגדה לכינוס ישיבה נוספת.

About The Author

Related posts

Leave a Reply