מחדל אכיפה? או זלזול? מישהו ייהרג פה בסוף !

ברחוב הרברט סמואל, בין רחוב הגיבורים לרחוב טרנא בחדרה (צילום ועריכה Hnow.news)

"למה הם מחכים, שהכותרות יצעקו: הולך רגל נהרג היום במרכז העיר, בעקבות מחדל?" כך לדברי תושב במקום. "אין פיקוח ואין משטרה", כאשר הכסף מדבר, הולכי הרגל משלמים את המחיר, לרוב נפצעים וחלקם נהרגים; המשטרה והעירייה לא מבצעות אכיפה והסיבה שוב, אוזלת ידה של העירייה אל מול כוחם של בעלי ההון, החברות הקבלניות והטייקונים.

מאת: ארז אלגון   ומיכאל מרטינז

01.03.2016 , 17:45  עריכה: עודד ליבנה


הכיצד ניתן להישאר אדישים, לאור מצגת העוולת כפי שהתגלתה בשטח (צילום ועריכה Hnow.news)
הכיצד ניתן להישאר אדישים, לאור מצגת העוולת כפי שהתגלתה בשטח (צילום ועריכה Hnow.news)

אתמול (ב') בשעות הצהריים, ברחוב הרברט סמואל, בין רחוב הגיבורים לרחוב טרנא בחדרה, בוצעה יציקת ביטון לאחד המבנים החדשים, ע"י "חברת עמרם אברהם חומרי בניין חדרה". העבודה בוצעה ללא ליווי של שוטר או פקח וזאת כנראה על מנת לחסוך את תשלום הליווי היקר, כאשר המשאבה והמערבל חוסמים את המדרכה וחלק מהכביש וכך מותירים את הולכי הרגל ללא מעבר בטוח.

עבודות היציקה, שבוצעה אתמול בשעות הצהריים במרכז העיר הסואן (הרברט סמואל), ללא הכוונה ופיקוח, היא ביטוי מוחלט לזלזול בחיי אדם. כל עבודה מסוג זה, שחוסמת כבישים ומדרכות, מחייבת אישור וליווי של גורמי פיקוח ומשטרה. הקבלנים כך נראה, מצפצפים על החוק ועל נושאי הבטיחות וחיי אדם. על פי מקורות בשטח, הקבלן כנראה רצה לחסוך כספים ולכן לא הוגשה בקשה לליווי צמוד של שוטר ואו פקח. למערכת החדשות הגיעו אתמול תלונות לא מועטות, של אימהות עם עגלות תינוקותיהם, אשר התרעמו על חסימתה של המדרכה לתנועה.

ברחוב הרברט סמואל, בין רחוב הגיבורים לרחוב טרנא בחדרה (צילום ועריכה Hnow.news)
ברחוב הרברט סמואל, בין רחוב הגיבורים לרחוב טרנא בחדרה (צילום ועריכה Hnow.news)

אחד העובדים נשאל לגבי מקום הימצאו של האחראי מטעם החברה, ע"י הצוות שצילם את המחדל בשטח ותשובתה הייתה: "האחראי כנראה יושב ממול בבית הקפה". הכיצד ניתן להישאר אדישים, לאור מצגת העוולת כפי שהתגלתה לכתבנו, האם תרבות ה"יהיה בסדר" משתלטת לנו על השכל הישר? נדמה כי כל הגורמים הקשורים בעניין, הן מהעירייה דרך היזם ועד אחרוני עובדי הקבלן, חברו יחדיו להתנהלות פושעת שמקורה הוא או טיפשות, או פשוט זלזול לשמו.

עיריית חדרה שנדמה לנו לפעמים, כי היא עושה את המרב על מנת לתת דו"חות לנו האזרחים, לא מצאה לנכון לפעול למען בטיחות התושבים שלה. גורמים קבלניים וקבוצות יזמים אומרים, כי אגפי הרישוי והפיקוח בעירייה, מערימים קשיים ביורוקרטים במתן היתרים, דבר המוביל אותם ברוב המקרים לחריגות שכגון זו. מביני עניין גורסים כי העירייה ומשטרת חדרה, כן פועלים באופן תקין באשר למתן ההיתרים וכי לגופים המבצעים בשטח אך נוח הדבר, לטפול את האשמה בקשיי היישום הנדרשים. מכאן יוצא כי בראש ובראשונה קיים פה כשל אכיפתי, שכן הדריסה הפושעת של זכויות הולכי הרגל, גורמת לעבירה בטיחותית שבנס לא נגמרה באסון. באשר למקרה הנדון, מתפקידה של העירייה לאכוף מיידית את החריגה(מה שלא התבצע בשטח), להגן על ביטחון הולכי הרגל ולתת קנס לקבלן העבריין.

תגובת עיריית חדרה: למרות שבוצעו מספר פניות, לצערנו עד כה לא התקבלה תגובת העירייה.

תגובת היזם רמלי יצחק דדוש: "הדבר בוצע בתיאום עם העירייה. לא ביקשנו את האישורים לביצוע עבודה. אי אפשר היה לקבל היתר לביצוע, מכיוון שיש שם תחנת אוטובוס. העירייה מערימה קשיים ביורוקרטים למתן היתרים פשוטים, גם בעבודות ביצועיות הקטנות ביותר. בעתיד אנו נצמיד בעצמנו עובדים למטרת אבטחת הולכי הרגל."

תגובת חברת עמרם אברהם: "הקבלן אמר שיש לו את כל האישורים, לכך שנעמוד על המדרכה והכביש. אם בוצעה עברה, זו לא עבירה שלנו ואם הייתי יודע שאין לו אישורים, לא הייתי מבצע את העבודה בפועל", כך לדבריו של נימרוד, מנהל בחברה.  להזכירכם, בעל החברה – איש העסקים אברהם עמרם ז"ל, שהיה דמות מוכרת ואהובה בחדרה, נפטר בחודש נובמבר שנה שעברה, לאחר שנחבל קשה בראשו כתוצאה מנפילה ממשאית.

אם הייתי יודע שאין לו אישורים, לא הייתי מבצע את העבודה בפועל (צילום ועריכה Hnow.news)
אם הייתי יודע שאין לו אישורים, לא הייתי מבצע את העבודה בפועל (צילום ועריכה Hnow.news)

אנו מציגים בפניכם חלק מעקרונות בסיסיים לתיאום ולאישור:

א' – ע"פ נוהל תיאום מוקדם עם הרשויות:

על מבצעי העבודות בתחום הדרך לתאם את תכנית עבודתם עם הרשויות השונות אשר להן יש מתקנים או מערכות עיליות ותת-קרקעיות בתחום הדרך. הרשויות או בעלי הזיכיון הם בין היתר: הרשות המקומית לגבי קו מים, ניקוז, ביוב, תאורה ורמזורים. לגבי מתקנים אחרים – חב' מקורות, חברת החשמל לישראל, חב' בזק, חב' לשירותי טלוויזיה בכבלים וכו'. מגיש הבקשה יצרף לבקשתו תכניות עבודה הכוללות פירוט של סוגי עבודות עיקריים של כל שלב משלבי הביצוע.

ב' – נוהל מתן היתרים לביצוע עבודות בתחום הדרך עפ"י נוהל "אופני טיפול המשטרה בביצוע עבודות"

  1. מתן היתרים לביצוע עבודות בדרך יינתן ע"י רשות התמרור המקומית, אשר רשאית להציב תמרורים ולקבוע הסדרי תנועה בהתאם לתקנה 12 מתקנות התעבורה. ההיתרים לביצוע עבודות בתחום הדרך ובתחום  שטחים ציבוריים ניתנים ע"י רשות התמרור המקומית, בהתייעצות עם קצין את"ן מחוזי של משטרת  ישראל.
  2. קביעת הסדר תנועה לאחר התייעצות עם משטרת ישראל:

רשות התימרור המקומית תתאם עם משטרת ישראל את תכניות הסדרי התנועה הזמניים ושלבי ביצוע, ותקבע את הסדר התנועה אשר בהתאם לו יוצבו באתר העבודה התמרורים ואמצעי האיתות וההפרדה הבטיחותיים. בהסדר התנועה יצוינו התרשימים ואמצעי הבטיחות, לרבות המועדים בהם חל הסדר התנועה, ותנאים נוספים להבטחת בטיחות התנועה, עליהם יוחלט בהתייעצות עם משטרת ישראל. הסדר התנועה יהיה בר תוקף רק לאחר חתימת נציג מוסמך של הרשות. ההיתר יתייחס להסדר התנועה שנקבע ואושר ויהיה כפוף לו. הרשות תשלח למשטרה הודעה 14 יום לפני ביצוע העבודה. תוקף ההיתר ייקבע ע"י  רשות  התמרור. התייעצות מחודשת תתבצע ותקוים כאמור בתקנה 12 ה' לתקנות התעבורה.

  1. פיקוח על קיום תנאי ההיתר

נציגי רשות התימרור המקומית, שהינם מהנדסים אזרחיים מורשים, יפקחו על קיום תנאי ההיתר לביצוע עבודות האחזקה והעבודות בתחום הדרך ובסמוך לו בכל עת ומועד, בהתאם לשיקוליהם המקצועיים. מנהל הפרויקט מטעם הרשות יוודא שהתמרורים, אמצעי האיתות וההפרדה תקינים לחלוטין ומוצבים  בהתאם לתכנית ולתרשימים אשר בכפוף לתנאי ההיתר במשך כל תקופת העבודה, בשעות היום והלילה, גם אם חלה הפסקה בעבודה. משטרת ישראל תאכוף, במסגרת אכיפת עבירות תעבורה, גם את הצבת התמרורים בהתאם להסדר התנועה ותנאיו. רשות התימרור המקומית תדאג להכשרת אנשי צוות מומחים כאחראים לבטיחות באתרים ולהסמיכם להיות אחראים ליישום הנושא. תפקידם העיקרי של אחראי הבטיחות הוא לוודא שתכניות הבקרה מיושמות כראוי, וכל אמצעי הבטיחות הנדרשים מוצבים כראוי. אחראי הבטיחות יהיה מוסמך ובעל תעודת בוגר קורס אבטחת אתרי סלילה.

  1. פרסום

על כל העבודות שלגביהן יש צפי לעומסי תנועה כבדים כגון: חסימת כביש וכו', יפורסמו הודעות באמצעי התקשורת: רדיו, עיתונות ( 2 עיתונים יומיים ) אינטרנט וכו'.הפרסום יתואם בשלב קביעת הסדרי התנועה ויועבר לידיעת קצין את"ן מחוזי.

קישור ל- המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים:http://www.rsa.gov.il/rashuiottashtiot/documents/trafficworkingsites.pdf

אסור לנו לשכוח, עבודות היציקה, שבוצעה אתמול בשעות הצהריים במרכז העיר הסואן (הרברט סמואל), ללא הכוונה ופיקוח, היא ביטוי להתנהלות פושעת המזלזלת בחיים של כולנו. מחובתנו האזרחית להוקיע, את כל מי שמצפצפים על החוק ועל  בטיחות חיי אדם, לפני שזה יהפוך לאסון.

About The Author

Related posts