האם ראש מועצת אעבלין, הפך את המועצה לעסק פרטי שלו?

ההתקשרות עם קבלן לפינוי פסולת גזם בוצעה תוך כדי פגיעה בטוהר המידות, כך עולה מדוח מבקר המדינה 2018

קבלן א' שזכה במכרז זוטא (מכרז שאינו פומבי) לביצוע עבודות פינוי פסולת גזם במנוף התחיל לפעול כקבלן במרץ 2016 , כחודש לפני שהתקבלה במועצה הצעת המחיר שלו והצעת מחיר מקבלן נוסף (לפי זה ניתן כבר להבין שהזכייה שלו הייתה מובטחת) . זאת ועוד, מפרוטוקול ועדת המכרזים לא ניתן ללמוד מה היו שיקוליה של הוועדה בכל הקשור לבחירת הקבלן הזוכה במכרז דבר שבעד עצמו מעלה סימני שאלה רבים וחשד למנהל לא תקין.

המועצה לא צירפה למסמכי המכרז חוזה התקשרות ולא קבעה תנאים
להשתתפות במכרז, ואף לא הכינה אומדן שיכלול את העלות המשוערת של העבודה הנדרשת. אם אינכם מצליחים ךהבין למה? תמצאו את ההסברים אצל ראש המועצה.

המועצה התקשרה באפריל 2016 עם הקבלן לשלוש שנים, ותמורת עבודתו בחודשים מרץ 2016 יולי – 2017 שילמה לו כ-( 445,000 ש"ח ) כולל מע"ם. לא זו בלבד שלנוכח סכומה של ההתקשרות נדרשה המועצה לפרסם מכרז פומבי ולא מכרז זוטא, אלא שהיא העסיקה את הקבלן הזוכה ושילמה לו עוד טרם זכייתו במכרז, והדבר מעיד על פגיעה בטוהר המידות.

אנו מפנים לראש מועצת אעבלין, מאמון שיח אחמד, שאלה ומקווים שנקבל תשובה אמיתית וישרה: האם הפכת את מועצת אעבלין לעסק פרטי שלך ושל בני משפחתך?

About The Author

Related posts