הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות- תאגיד מי חדרה בע"מ

תאגיד מי חדרה בע"מ

הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות

תאגיד המים והביוב מי חדרה בע"מ מיסודה של עיריית חדרה מבקש בזאת לקבל הצעות למשרת:

עובד/ת באגף ההנדסה

 

תיאור התפקיד:

עבודה במחלקת ההנדסה תחת המהנדס הראשי של התאגיד.

תחומי אחריות עיקריים:

 • קבלה, רישום, בדיקה והעברת תשובות במסגרת רישוי זמין.
 • בדיקת תכניות סניטריות מים וביוב.
 • העברת מידע ונתונים מהשטח לצורך השלמת מידע לרישוי זמין.
 • פיקוח על פרויקטים במסגרת תכנית השקעות שנתית של התאגיד.
 • קבלת קהל לרבות תושבים, מהנדסים, אדריכלים ויזמים בנוגע לתכנון מים וביוב ותכניות סניטריות.

כישורים נדרשים:

 1. השכלה:

הנדסאי בתחום מים וביוב.

לימודים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

 1. ותק וניסיון :
 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות (6/2014-6/2019), בלפחות  2 מן התחומים הבאים :
 • תכנון מערכות מים וביוב.
 • אישור ובדיקת תכניות סניטריות.
 • פיקוח על עבודות שדרוג ופיתוח מערכות מים וביוב.

כישורים נוספים המהווים יתרון :

 • מיומנות בהפעלת מערכת ממוחשבת לרישוי בניה (רישוי זמין) – יתרון.
 • שליטה בתוכנות, (כולל עדכון מידע הנדסי) MS-Office, מיפוי גיאוגרפי, Autodesk AutoCAD.
 • יכולת לתפקד באופן עצמאי תוך מתן פתרונות מידי.
 • כושר הבעה טוב מאוד בכתב ובע"פ.
 • ידע בשימוש מכשירי מדידה.
 • ניסיון בעבודה בתאגידי מים וביוב.

הערות:

 • התאגיד רשאי להזמין לראיונות את המועמדים שיראו לה המתאימים ביותר לאור התרשמותו על פי המסמכים שיוגשו לו.
 • התאגיד רשאי, ע"פ שיקול דעתו, לדרוש מהמועמדים, כולם או חלקם, להיבחן במבחני התאמה בגופים העוסקים בכך.
 • למען הסר ספק יובהר כי התאגיד רשאי שלא להעסיק אף אחד מהמועמדים.
 • תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה.
 • היקף ההעסקה – משרה מלאה.
 • מובהר, כי תנאי ההעסקה ומשך תקופת ההעסקה הינם בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001 וכללי הממונה.
 • קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות יש לשלוח באמצעות דוא"ל שכתובתו elinorn@ors.co.il  עד ולא יאוחר מיום ראשון  07.07.19.
 • ההצעות ישלחו בקובץ סרוק (PDF) בציון שם המשרה.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

מי חדרה בע"מ   

About The Author

Related posts