הפועל מנשה מבואות עירון זכתה באליפות המדינה לנוער בכדורעף!