מלון רמדה עומד להיפתח בחדרה ובמרכז הצעירים מתכוונים שכל צעירי העיר ייהנו מעבודה קרובה לבית.