רשות המים: תאגיד 'מי חדרה' נמצא במוכנות גבוהה להתמודדות עם מתקפת סייבר

טל אליהו, יו"ר דירקטוריון התאגיד:" התאגיד ערוך לכל תרחיש וכך ימשיך לספק לתושבי חדרה את השירות הטוב והיעיל ביותר, נמשיך להוביל בתחום אספקת המים ובכל הפרמטרים השונים הנוגעים לאבטחת מידע ואיכות השירות לתושבים"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאגיד המים 'מי חדרה' עמד בהצלחה בביקורת של רשות המים, המדמה מתקפת סייבר על המערכות התפעוליות והניהוליות של מערכת המים העירונית. הביקורת נועדה לשפר את פעילות התאגיד בכל הקשור לביטחון מידע ובהתאמת תשתיות המחשוב לעידן הטכנולוגי ולאתגרים שהוא מציב. כל זאת על מנת להבטיח אספקת שירותי מים וביום ושמירה על פרטיות התושבים גם במצב של מתקפת סייבר על מערכות התאגיד.

תוצאות הביקורת הן פועל יוצא של פעילות התאגיד, אשר פועל ומשקיע רבות על מנת להתאים את תשתיות המחשוב ולהטמיע תרבות ארגונית המייחסת משמעות רבה לאיומי הסייבר על המערכות התפעוליות והניהוליות של מערכת המים. לאור כל אלה, לאחרונה קיבל התאגיד הסמכה לתקן סייבר 27001 ISO של מכון התקנים הישראלי.

בסיכום התרגיל, אשר נוהל ע"י רשות המים נכתב:" ממצאי הביקורת מצביעים על כך כי תאגיד המים 'מי חדרה' נמצא ברמת מוכנות גבוהה להתמודדות עם אירוע הסייבר".

טל אליהו, יו"ר דירקטוריון התאגיד:" התאגיד ערוך לכל תרחיש וכך ימשיך לספק לתושבי חדרה את השירות הטוב והיעיל ביותר, נמשיך להוביל בתחום אספקת המים ובכל הפרמטרים השונים הנוגעים לאבטחת מידע ואיכות השירות לתושבים. יישר כח גדול לדביר רזניק, מנהל בטחון המים ואבטחת מידע  ולכל צוות התאגיד המסור".

About The Author

Related posts