תאגיד מי חדרה בע"מ הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות תאגיד המים והביוב מי חדרה בע"מ מיסודה של עיריית חדרה מבקש בזאת לקבל הצעות למשרת: עובד/ת באגף ההנדסה   תיאור התפקיד: עבודה במחלקת ההנדסה תחת המהנדס הראשי של התאגיד. תחומי אחריות עיקריים: קבל ...

Read more

הפעילה החברתית חניתה מונק, שלשעבר ניהלה את סניף בנק טפחות למשכנתאות בחדרה, חוברת למרחב ולרשימת "רוב העיר חדרה" ותוצב ברביעיה הראשונה ברשימה. מאת: מיכאל מרטינז                         ...

Read more

ההתקשרות עם קבלן לפינוי פסולת גזם בוצעה תוך כדי פגיעה בטוהר המידות, כך עולה מדוח מבקר המדינה 2018 קבלן א' שזכה במכרז זוטא (מכרז שאינו פומבי) לביצוע עבודות פינוי פסולת גזם במנוף התחיל לפעול כקבלן במרץ 2016 , כחודש לפני שהתקבלה במועצה הצעת המחיר ש ...

Read more

באוגוסט 2015 התקשרה המועצה בחוזה ללא מכרז עם יועצת חיצונית לתפקיד יועצת אישית לראש המועצה. בפברואר 2016 חתמה המועצה עם היועצת על חוזה התקשרות חדש ובו הגדילה את סכום התשלום החודשי בשיעור של 50% , מ- 10,000 ש"ח ל- 15,000 ש"ח (לא כולל מע"ם). עולה ח ...

Read more

מדצמבר 2014 לא מכהן מנהל מחלקת חינוך במועצה וזאת לאחר שבהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה בוטל מכרז פנימי שפורסם לאיוש משרה זו. בן דודו ועוזרו של ראש המועצה מכהן בתפקיד ממלא מקום מנהל מחלקת החינוך מינואר 2015 , וזאת מבלי שהתקיימו התנאים שקבע משרד ...

Read more

בפברואר 2016 מינתה המועצה את חתנו של ראש המועצה לתפקיד מדריך בתכנית 7 המופעלת בידי מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים, בהיקף של 50% משרה, לאחר שנבחר על ידי וועדת בחינה שהתכנסה באותו חודש, וזאת מבלי שהמועצה פרסמה מכרז פומבי לתפקיד כנדרש ולאחר שחתנו ...

Read more

זה לא הסוף לגל המעצרים. האם הבחירות שהתקיימו השבוע לרשימת הליכוד חדרה זויפו ואם כן מי עומד מאחורי זה? המהומה שתוכננה לכאורה והעלמת תיבת ההצבעות... האם חובה לפסול את הבחירות? להב 433 החלו לפעול בנחרצות כדי למגר את השחיתות בחדרה, האם הבחירות הפנימ ...

Read more